Cuidando dos nosos

Servizos de limpeza

Somos unha empresa prestadora de servizos integrais de limpeza autorizada e rexistrada pola XUNTA DE GALICIA.

Dispoñemos da tecnoloxía máis moderna con persoal experimentado e cualificado para desempeñar o seu traballo, cos produtos máis vangardistas dos que se dispón na industria da limpeza.

Adaptámonos e personalizamos os servizos para cada centro ou local, elaborando un plan de actuación, detallando e planificando as tarefas a realizar para alcanzar a completa satisfacción que os clientes requiren

Os NOSOS SERVIZOS inclúen materiais, útiles, man de obra, uniformes de traballo e todo o necesario para a correcta execución do servizo.

O NOSO PERSOAL, especializado, encóntrase ao abeiro de toda cobertura legal (Seguros Sociais, Póliza de Responsabilidade Civil, ect.).

A NOSA CALIDADE NO SERVIZO, fundaméntase nun sistema de xestión baseado en:

  • A organización.
  • A coordinación.
  • A implicación.
  • A xestión de recursos.
  • A supervisión e o control.