Axuda a domicilio


Somos unha empresa de atención domiciliaria, autorizada e homologada pola Xunta de Galicia, que presta servizos de atención sociosanitaria en toda a comunidade, a maiores ou persoas que presentan algún tipo de dependencia, discapacidade ou enfermidade.

A nosa finalidade fundamental é mellorar a calidade de vida, tanto dos usuarios do servizo como dos seus familiares ou persoas implicadas.

Os nosos servizos van desde media hora ao día ata as 24 horas os 365 días do ano:

Atención en Mobilizacións

LEVANTAR E DEITAR

Incorporación Cama / asinto

transferencias

Cambios posturales

Axudar a subir e baixar escaleiras

Apoio nos desprazamentos

Atención en Hixiene Persoal

Baño / ducha / lavado de cabeza

aseo parcial (membros superiores, inferiores, piés…)

cambio de cueiros / botar cremas

Cortar uñas / peitear / depilar / afeitar

Limpar dentadura / lavar os dentes

Cambio ou baleirado de bolsa

Cambio de colectores

axudar a vestir e desvestir

limpar axudas técnicas

supervisar hixiene persoal

Atención na Medicación

solicitar e supervisar citas médicas

recollida de receitas / comprar medicación

supervisión das rutinas de administración de medicamentos prescritos por facultativo

supervisar administración de insulina e heparina

curas menores

Atención Persoal

Acompañamento ao médico

Facer compras e outras xestións

Xestións teléfonicas / xestión da correspondencia

Paseos terapéuticos / acompañamento centro de día, lecer etc..

calquera outra tarefa que se considere necesaria para a atención integral da persoa usuaria